AKIT
English Eesti

chosen prefix collision attack

valikprefiksiga kollisioonrünne

olemus
liik kollisioonründeid:
etteantud prefiksipaarile P1 ja P2
leitakse jätkusõnumid M1 ja M2 nii,
et P1M1 ja P2M2 on erinevad,
kuid tekitavad sama räsi

täpsemalt
https://www.revolvy.com/main/index.php?s=Chosen-prefix%20collision%20attack&item_type=topic

http://www.cs.haifa.ac.il/~orrd/HashFuncSeminar/SelaFerdman.pdf