AKIT
English Eesti

compression function collision attack

tihendusfunktsiooni kollisioonrünne, pseudokollisioonrünne