AKIT
English Eesti

map (2)

kujutama (1)

olemus
ISO/IEC 2382:
määrama sellist väärtuste hulka, kus
väärtused on kindlas vastavuses
teise hulga suurustega või väärtustega

vt ka
- kujutis (2)
- vastendama