AKIT
English Eesti

map (2)

kujutama (1)

olemus
ISO/IEC 2382:
määrama sellist väärtuste hulka, kus
väärtused on kindlas vastavuses
teise hulga suurustega või väärtustega

ülevaateid
https://mathworld.wolfram.com/Map.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Map_(mathematics)

https://encyclopediaofmath.org/wiki/Mapping

vt ka
- funktsioon
- kujutis (2)
- vastendama