AKIT
English Eesti

asset

vara (1)

Õ:loenduv (st mitmust võimaldav) on vara (nagu ka ware) ainult eraldi sõnana, mitte aga liitsõnade (näiteks tarkvara, priivara -- nagu ka software, freeware) koostises

olemus
ISO 28002, 55000, ISO/IEC 13335, 21827, 30300:
miski, millel on organisatsiooni jaoks väärtus
(mõnes kontekstis ka isiku või riigi jaoks); näiteks
- teave
- andmed
- tarkvara
- füüsiline vara (taristu, hoone, riistvara, sisseseade vm)
- rahaline vara
- teenus
- inimressurss (inimesed ja nende kvalifikatsioon)
- oskusteave
- mitteaineline vara (maine, kuvand jms);

ISO/IEC 27032:
miski, millel on väärtus
isikule, organisatsioonile või riigile

ISO/IEC 19770, ISO 55000:
objekt, ese või olem,
millel on organisatsioonile
tegelik või potentsiaalne väärtus,
kusjuures
- väärtus võib olla
------ aineline või ainetu,
------ rahaline või mitte,
------ riske ja kohustusi sisaldav,
------ positiivne või negatiivne
- füüsiliste varad on harilikult
------ seadmed
------ varustus
------ kinnisvara
- ainetud varad on näiteks
------laenud
------ kaubamärgid
------ digitaalvarad
------ kasutusõigused
------ litsentsid
------ intellektuaalomandiõigused
------ maine
------ lepingud
- varaks võib lugeda ka varasüsteemi,
st varade kogumit

CC:
olem, mis hindamisobjekti omanikule on eeldatavalt väärtuslik

vt ka
- aineline vara
- ainetu vara
- füüsiline vara
- IT-vara
- IT-varade haldus
- tarkvarakesksete varade haldus
- tarkvaraline vara
- tundlik vara
- vara (2)
- -vara
- varade haldus
- varade inventuur
- varade loend