AKIT
English Eesti

sensitive asset

tundlik vara

olemus
suure paljastamis- või muutmisriskiga infovara

näiteid
- isikuandmed
- salajane omandteave