AKIT
English Eesti

physical asset

füüsiline vara

olemus
ISO/IEC 27032 jt:
käegakatsutaval või ainelisel kujul eksisteeriv vara,
harilikult isikule või organisatsioonile kuuluv
- raha
- sisseseade
- materjal
- kinnisvara
tarkvara loetakse ainetuks,
st mittefüüsiliseks varaks
=
asset that has a tangible or material existence
Note 1 to entry: Physical assets usually refer to cash, equipment, inventory and properties owned by the individual or organization. Software is considered an intangible asset, or a non-physical asset.


ülevaateid
https://resources.infosecinstitute.com/topic/asset-management-guide-information-security-professionals/

https://en.wikipedia.org/wiki/Asset_management

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.1800-5.pdf

vt ka
- ainetu vara
- IT-vara