IT asset

IT-vara

olemus
ISO/IEC 19770-1:
artikkel, ese või olem, mida saab kasutada digitaalteabe
hankimiseks, töötluseks, talletuseks, ja jaotamiseks ning
millel on organisatsiooni jaoks
potentsiaalne või tegelik väärtus
Märkus 1. IT-varade hulka kuuluvad
- tarkvara
- infokandjad (füüsilised ja digitaalsed)
- IT-seadmed (füüsilised ja virtuaalsed)
- litsentsid (ja litsentsitõendid)
- lepingud contracts
- IT-varade halduse varad (süsteemid, vahendid, metaandmed).
Märkus 2. IT-varadeks võib lugeda ka teenused
(enamasti väljastpoolt saadavad), mis on vajalikud
IT-varade halduse nõuete täitmiseks, näiteks tarkvara teenusena, riistvara hoolduse, tarkvara toe ja koolituse.
Märkus 3. Failid või muud infosisuga olemid
on digitaalsed infosisuvarad,
kuid neid ei loeta tarkvaraks.
Sellised on näiteks digitaalkujul
standardikogud, meediumikogud,
krediidiasutuse hindeteave.
Neid varasid võidakse litsentsida,
seega võib olla kasu nende haldamisest
IT-varade halduse distsipliiniga.
Märkus 4. Teavet iseendast,
sõltumatult IT riistvara- ja tarkvaravaradest,
võib lugeda varaks, kuid mitte IT-varaks.
Märkus 5. Kõigi IT-varade kogumit nimetatakse ka
IT-taristuks.
=
item, thing, or entity that can be used to acquire, process, store and distribute digital information and has potential or actual value to an organization.
Note 1. IT assets include:
— software (3.49);
— media (physical and digital);
— IT equipment (physical and virtual);
— licenses (including proof of license);
— contracts; and
— ITAM system management assets (including ITAM systems and tools, and the metadata needed to manage all IT assets).
Note 2. Services to meet IT asset management requirements, typically externally supplied, can also be considered IT assets, such as 'software-as-a-service', hardware maintenance, software support, and training.
Note 3. Digital information content assets are files or other entities with information content, but they are not considered software. For example, there may be collections of standards in digital form; media collections; and credit agency rating information. Such assets may be licensed, and therefore may benefit from being managed using the discipline of IT asset management.
Note 4. Information per se, independent of IT hardware and software assets, can be considered an asset, but it is not considered an IT asset.
Note 5. The collective set of IT assets is also referred to as the IT infrastructure.

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:19770:-1:ed-3:v1:en

vt ka
IT-varade haldus

Toimub laadimine

IT asset

IT-vara

olemus
ISO/IEC 19770-1:
artikkel, ese või olem, mida saab kasutada digitaalteabe
hankimiseks, töötluseks, talletuseks, ja jaotamiseks ning
millel on organisatsiooni jaoks
potentsiaalne või tegelik väärtus
Märkus 1. IT-varade hulka kuuluvad
- tarkvara
- infokandjad (füüsilised ja digitaalsed)
- IT-seadmed (füüsilised ja virtuaalsed)
- litsentsid (ja litsentsitõendid)
- lepingud contracts
- IT-varade halduse varad (süsteemid, vahendid, metaandmed).
Märkus 2. IT-varadeks võib lugeda ka teenused
(enamasti väljastpoolt saadavad), mis on vajalikud
IT-varade halduse nõuete täitmiseks, näiteks tarkvara teenusena, riistvara hoolduse, tarkvara toe ja koolituse.
Märkus 3. Failid või muud infosisuga olemid
on digitaalsed infosisuvarad,
kuid neid ei loeta tarkvaraks.
Sellised on näiteks digitaalkujul
standardikogud, meediumikogud,
krediidiasutuse hindeteave.
Neid varasid võidakse litsentsida,
seega võib olla kasu nende haldamisest
IT-varade halduse distsipliiniga.
Märkus 4. Teavet iseendast,
sõltumatult IT riistvara- ja tarkvaravaradest,
võib lugeda varaks, kuid mitte IT-varaks.
Märkus 5. Kõigi IT-varade kogumit nimetatakse ka
IT-taristuks.
=
item, thing, or entity that can be used to acquire, process, store and distribute digital information and has potential or actual value to an organization.
Note 1. IT assets include:
— software (3.49);
— media (physical and digital);
— IT equipment (physical and virtual);
— licenses (including proof of license);
— contracts; and
— ITAM system management assets (including ITAM systems and tools, and the metadata needed to manage all IT assets).
Note 2. Services to meet IT asset management requirements, typically externally supplied, can also be considered IT assets, such as 'software-as-a-service', hardware maintenance, software support, and training.
Note 3. Digital information content assets are files or other entities with information content, but they are not considered software. For example, there may be collections of standards in digital form; media collections; and credit agency rating information. Such assets may be licensed, and therefore may benefit from being managed using the discipline of IT asset management.
Note 4. Information per se, independent of IT hardware and software assets, can be considered an asset, but it is not considered an IT asset.
Note 5. The collective set of IT assets is also referred to as the IT infrastructure.

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:19770:-1:ed-3:v1:en

vt ka
IT-varade haldus

Palun oodake...

Tõrge

IT asset

IT-vara

olemus
ISO/IEC 19770-1:
artikkel, ese või olem, mida saab kasutada digitaalteabe
hankimiseks, töötluseks, talletuseks, ja jaotamiseks ning
millel on organisatsiooni jaoks
potentsiaalne või tegelik väärtus
Märkus 1. IT-varade hulka kuuluvad
- tarkvara
- infokandjad (füüsilised ja digitaalsed)
- IT-seadmed (füüsilised ja virtuaalsed)
- litsentsid (ja litsentsitõendid)
- lepingud contracts
- IT-varade halduse varad (süsteemid, vahendid, metaandmed).
Märkus 2. IT-varadeks võib lugeda ka teenused
(enamasti väljastpoolt saadavad), mis on vajalikud
IT-varade halduse nõuete täitmiseks, näiteks tarkvara teenusena, riistvara hoolduse, tarkvara toe ja koolituse.
Märkus 3. Failid või muud infosisuga olemid
on digitaalsed infosisuvarad,
kuid neid ei loeta tarkvaraks.
Sellised on näiteks digitaalkujul
standardikogud, meediumikogud,
krediidiasutuse hindeteave.
Neid varasid võidakse litsentsida,
seega võib olla kasu nende haldamisest
IT-varade halduse distsipliiniga.
Märkus 4. Teavet iseendast,
sõltumatult IT riistvara- ja tarkvaravaradest,
võib lugeda varaks, kuid mitte IT-varaks.
Märkus 5. Kõigi IT-varade kogumit nimetatakse ka
IT-taristuks.
=
item, thing, or entity that can be used to acquire, process, store and distribute digital information and has potential or actual value to an organization.
Note 1. IT assets include:
— software (3.49);
— media (physical and digital);
— IT equipment (physical and virtual);
— licenses (including proof of license);
— contracts; and
— ITAM system management assets (including ITAM systems and tools, and the metadata needed to manage all IT assets).
Note 2. Services to meet IT asset management requirements, typically externally supplied, can also be considered IT assets, such as 'software-as-a-service', hardware maintenance, software support, and training.
Note 3. Digital information content assets are files or other entities with information content, but they are not considered software. For example, there may be collections of standards in digital form; media collections; and credit agency rating information. Such assets may be licensed, and therefore may benefit from being managed using the discipline of IT asset management.
Note 4. Information per se, independent of IT hardware and software assets, can be considered an asset, but it is not considered an IT asset.
Note 5. The collective set of IT assets is also referred to as the IT infrastructure.

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:19770:-1:ed-3:v1:en

vt ka
IT-varade haldus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!