AKIT
English Eesti

IT asset

IT-vara

olemus
ISO/IEC 19770-1:
artikkel, ese või olem,
- mida saab kasutada digitaalteabe
------ hankimiseks
------ töötluseks
------ talletuseks
------ jaotamiseks
- ja millel on organisatsiooni jaoks
potentsiaalne või tegelik väärtus
Märkus 1
IT-varade hulka kuuluvad
- tarkvara
- infokandjad (füüsilised ja digitaalsed)
- IT-seadmed (füüsilised ja virtuaalsed)
- litsentsid (ja litsentsitõendid)
- lepingud contracts
- IT-varade halduse varad
(süsteemid, vahendid, metaandmed).
Märkus 2
IT-varadeks võib lugeda ka teenused
(enamasti väljastpoolt saadavad), mis on
vajalikud IT-varade halduse nõuete täitmiseks,
näiteks tarkvara teenusena, riistvara hoolduse, tarkvara toe ja koolituse.
Märkus 3
Failid või muud infosisuga olemid
on digitaalsed infosisuvarad,
kuid neid ei loeta tarkvaraks.
Sellised on näiteks digitaalkujul
standardikogud, meediumikogud,
krediidiasutuse hindeteave.
Neid varasid võidakse litsentsida,
seega võib olla kasu nende haldamisest
IT-varade halduse distsipliiniga.
Märkus 4
Teavet iseendast,
sõltumatult IT riistvara- ja tarkvaravaradest,
võib lugeda varaks, kuid mitte IT-varaks.
Märkus 5
Kõigi IT-varade kogumit nimetatakse ka
IT-taristuks.

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:19770:-1:ed-3:v1:en

vt ka
IT-varade haldus