AKIT
English Eesti

authentication factor

autentimistegur

olemus
identsustõendi liik

ISO/IEC 19790:
teabekogum ja/või protsess
olemi autentimiseks selle põhjal,
- mis olemil ON (pass, privaatvõti, pääsmik )
- mida olem TEAB (parool, PIN-kood)
- milline on olemi OSA (sõrmejälje muster, iiris)
- mis on olemile TÜÜPILINE (käitumismall, käekiri)
- KUS olem asub (füüsiliselt või virtuaalselt)

vt ka
- autentimisteave
- kasikautentimine
- mitmikautentimine