AKIT
English Eesti

authentication factor

autentimistegur

identsustõendi liik

ISO/IEC 19790: olemi autentimiseks või identiteedi kontrolliks kasutatav teabekogum ja/või protsess; aluseks on miski,
- mis olemil ON (nt pass, privaatvõti, pääsmik )
- mida olem TEAB (nt parool, PIN-kood)
- mis on olemi tunnuslik OSA (nt sõrme papillaarjoonte muster)
- mis on olemile TÜÜPILINE (nt käitumismall)

lisaks neile ka teave selle kohta,
- KUS olem asub (füüsiliselt või virtuaalselt)