AKIT
English Eesti

acceptance criteria

vastuvõtukriteeriumid

olemus
CC jm:
kõlblikkuse kriteeriumid vastuvõtuprotseduurides, nt
- dokumentide läbivaatusel
- tarkvara, püsivara või riistvara testimisel