AKIT
English Eesti

acceptance criteria

vastuvõtukriteeriumid; kinnituskriteeriumid

olemus
(a) kõlblikkuse kriteeriumid
ISO/IEC 15408, CC jm:
vastuvõtuprotseduurides, näiteks
dokumentide läbivaatusel või
tarkvara, püsivara või riistvara testimisel
=
criteria to be applied when performing the acceptance procedures (e.g. successful document review, or successful testing in the case of software, firmware or hardware)

(b) toote või teenuse
kasutamiseks kinnitamise kriteeriumid
ISO/IEC 24765:
kriteeriumid, millele süsteem või komponent
peab vastama, et teda tunnustaks kasutaja, klient või muu selleks volitatud olem
=
criteria that a system or component must satisfy in order to be accepted by a user, customer, or other authorized entity