AKIT
English Eesti

acceptance criteria

vastuvõtukriteeriumid; kinnituskriteeriumid

olemus
(a) CC jm:
kõlblikkuse kriteeriumid
vastuvõtuprotseduurides, näiteks
- dokumentide läbivaatusel
- tarkvara, püsivara või riistvara testimisel

(b) toote või teenuse
kasutamiseks kinnitamise
kriteeriumid