AKIT
English Eesti

administrator (2)

administraator (2)

olemus
CC: olem, kellel/millel on mingi usaldatavustase kõigi hindamisobjekti turvafunktsioonistiku rakendatavate poliitikate seisukohalt:
- kõik kaitseprofiilid või turvasihid ei eelda ühesugust administraatorite usaldamist
- tavaliselt eeldatakse, et administraatorid järgivad alati hindamisobjekti turvasihis olevaid poliitikaid, milledest mõned
----- võivad olla seotud hindamisobjekti funktsioonistikuga,
----- teised aga käituskeskkonnaga

prTS 419221: CSP kasutaja roll, täidab hindamisobjekti algatamise või muid hindamisobjekti halduse funktsioone