AKIT
English Eesti

administrator (2)

administraator

CC: olem, millel on mingi usaldatavustase kõigi hindamisobjekti turvafunktsioonistiku rakendatavate poliitikate seisukohalt; kõik kaitseprofiilid või turvasihid ei eelda ühesugust administraatorite usaldamist; tavaliselt eeldatakse, et administraatorid järgivad alati hindamisobjekti turvasihis olevaid poliitikaid, milledest mõned võivad olla seotud hindamisobjekti funktsioonistikuga, teised aga käituskeskkonnaga

prTS 419221: CSP kasutaja roll, täidab hindamisobjekti algatamise või muid selle halduse funktsioone