AKIT
English Eesti

administrator (2)

administraator (2)

olemus
CC:
olem mingi usaldatavustasemega kõigi hindamisobjekti turvafunktsioonistiku poliitikate mõttes, kusjuures
- kõik kaitseprofiilid või turvasihid ei eelda
ühesugust administraatorite usaldamist
- tavaliselt eeldatakse, et administraator järgib alati hindamisobjekti turvasihi poliitikaid
------ hindamisobjekti funktsioonistiku kohta või
------ käituskeskkonna kohta

prTS 419221:
CSP kasutaja roll, täidab
- hindamisobjekti algatamise funktsioone või
- muid hindamisobjekti halduse funktsioone