AKIT
English Eesti

automatic

automaatne

olemus
ISO/IEC 2382:
omane protsessile või seadmestikule,
mis ettemääratud tingimustel
funktsioneerib inimese sekkumiseta
=
pertaining to a process or equipment that, under specified conditions, functions without human intervention

vt ka
- automaatika
- automaatjuhtimine
- automatiseerimine