AKIT
English Eesti

acceptable biometric capture attempt

aktsepteeritav biomeetriahõivekatse

olemus
ISO/IEC 2382:
hõivekatse,
- mis rahuldab biomeetrilise hõive protsessi nõuded
- kusjuures nõudeid võivad määrata
------ süsteemi poliitika sätted
------ subjekti käitumine

vt ka
- hõivekatse
- kõlbmatu hõivekatse
- nõuetekohane hõivekatse
- nõuetevastane hõivekatse