AKIT
English Eesti

acceptable biometric capture attempt

aktsepteeritav biomeetriahõivekatse

olemus
ISO/IEC 2382: hõivekatse](/term/9925), mis
täidab biomeetrilise hõive protsessi nõuded,
mis võivad tuleneda
- süsteemi poliitika sätetest
- subjekti käitumisest

vt ka
- hõivekatse
- kõlbmatu hõivekatse
- nõuetekohane hõivekatse
- nõuetevastane hõivekatse