AKIT
English Eesti

acceptable biometric capture attempt

aktsepteeritav biomeetriahõivekatse

olemus
ISO/IEC 2382:
hõivekatse, mis täidab
biomeetrilise hõive protsessi nõuded,
mis võivad tuleneda
süsteemi poliitika sätetest
ja subjekti käitumisest
=
capture attempt that fulfils the requirements of a biometric capture process
Note. Requirements of a biometriccapture process may be determined by the policy settings for system and subject behaviour.


vt ka
- hõivekatse
- kõlbmatu hõivekatse
- nõuetekohane hõivekatse
- nõuetevastane hõivekatse