AKIT
English Eesti

unacceptable capture attempt

kõlbmatu hõivekatse

olemus
ISO/IEC 2382:
hõivekatse, mis
ei vasta biomeetrilise hõive protsessi nõuetele;
nõuded võivad sõltuda
biomeetrilise hõive alamsüsteemi poliitikast ja
biomeetriahõivesubjekti käitumisest
=
capture attempt that does not fulfil the requirements of a biometric capture process
Note. Requirements of a biometric capture process may be determined by the policy settings for the biometric capture subsystem and the biometric capture subject’s behaviour.


vt ka
- aktsepteeritav biomeetriahõivekatse
- hõivekatse
- nõuetekohane hõivekatse
- nõuetevastane hõivekatse