AKIT
English Eesti

conformant capture attempt

nõuetekohane hõivekatse

olemus
ISO/IEC 2382-37, biomeetria:
hõiveülesandele vastav interaktsioon
hõivesubjekti ja biomeetrilise hõive alamsüsteemi vahel
=
interaction by the biometric capture subject with the biometric capture subsystem that conforms to the capture task

vt ka
- aktsepteeritav biomeetriahõivekatse
- hõivekatse
- kõlbmatu hõivekatse
- nõuetevastane hõivekatse