AKIT
English Eesti

capture task

hõiveülesanne

olemus
ISO/IEC 2382-37:2022:
biomeetriahõivesubjekti käitumiste
ettekirjutatud kogum hõivekatses
=
prescribed set of biometric capture subject (37.07.03) behaviours in a capture attempt

vt ka
- hõivetehing