AKIT
English Eesti

capture task

hõiveülesanne

olemus
ISO/IEC 2382:
biomeetriahõivesubjekti käitumiste
ettekirjutatud kogum hõivekatses

vt ka
- hõivetehing