AKIT
English Eesti

capture attempt

hõivekatse

olemus
ISO/IEC 2382-37:2022:
biomeetriaandmesubjekti interaktsioon biomeetrilise hõive alamsüsteemiga
biomeetrilise hõivikproovi saamiseks;
liidestab
biomeetriaandmesubjekti
biomeetrilise hõive alamsüsteemi toiminguga;
toimingu võib sooritada kumbki neist
=
interaction of the biometric capture subject with the biometric capture subsystem with the intent of producing a captured biometric sample
Note 1. The capture attempt is the interface between the presentation by the biometric capture subject and the action of the biometric capture subsystem.
Note 2.The “activity” taken can be on the part of the biometric capture subsystem or the biometric capture subject.


vt ka
- aktsepteeritav biomeetriahõivekatse
- hõivetehing
- kõlbmatu hõivekatse
- nõuetekohane hõivekatse
- nõuetevastane hõivekatse