AKIT
English Eesti

application (3)

taotlus (2)

näiteid
- application for compensation = hüvitistotlus
- application for financing = rahastamistaotlus
- application for payment= maksetaotlus
- application for work permit = tööloa taotlus
- application to visit = külastustaotlus
- credit application = krediiditaotlus
- licence application = litsentsitaotlus
- loan application = laenutaotlus
- patent application = patenditaotlus

vt ka
- avaldus (1)
- taotlus (1)