AKIT
English Eesti

request

taotlus (1), päring (2), nõue (4)

näiteid
credit request _-- krediiditaotlus
on request_ -- nõudmisel; tellimusel
formal request -- ametlik taotlus
request for assistance -- abitaotlus
request for information -- teabenõue
request for permission -- loataotlus
request in writing -- kirjalik taotlus
request of payment -- maksenõue
request person -- tagaotsitav isik
request stop -- nõudepeatus

vt ka
- ajatempli taotleja
- asitõendi taotleja
- autentimistaotlus
- ICMP kajanõue
- katkestusnõue
- kontaktisoov
- muutmistaotlus
- otsepäring
- pakkumiskutse
- päringu tegija
- päringuvõltsing
- päringuvõltsingu talong
- pääsutaotlus
- pääsutaotluse pääsuotsuseteave
- pääsutaotluse pääsuteave
- pääsutaotlusega seotud pääsuteave
- salgamistõrjeteenuse taotleja
- sertifikaaditaotlus
- serveripäring
- taotleja
- teenusenõue
- teenusetaotlus
- volitustaotlus, volitaotlus