AKIT
English Eesti

axiom

aksioom

olemus
(a) üldkeeles: tõestuseta tõeseks loetav väide

(b) loogikas, maemaatikas:
muude väidete tuletamise aluseks
tõestuseta võetav väide

(c) infoturbes:
põhjapanev
- infoturvapoliitika nõue
- arhitektuuriprintsiip
- reegel
näide
standard ISO/IEC 27002 määratleb
39 juhtimiseesmärki,
neist tuleneb 39 aksioomi,
mis on aluseks infoturbe
- poliitikasätetele
- standarditele
- protseduuridele
- suunistele
- meetmetele