AKIT
English Eesti

authorized user

volitatud kasutaja, lubatav kasutaja

Õ:pole põhjust nimetada autoriseerituks

olemus
(a) ISO/TR 18307, ISO/TR 21089:
kasutaja, kes vastavalt turvapoliitikale
tohib mingit operatsiooni sooritada

(b) CC (ISO/IEC 15408):
hindamisobjekti kasutaja, kes
vastavalt funktsionaalsetele turvanõuetele
tohib mingit operatsiooni sooritada

(c) kontekstist sõltuv muu