advanced electronic signature

elektrooniline direktiivallkiri, e-direktiivallkiri

olemus
TS 419221-1:
e-allkiri, mis
- vastab eurodirektiivi 1999/93/EC artiklile 2.2
- on üheselt seotud allakirjutanuga
- võimaldab tuvastada allakirjutanut
- on loodav allakirjutanu ainukontrolli all
olevate vahenditega
- seotakse allkirjastatud andmetega nii,
et nende iga muutmine on avastatav
=
an electronic signature which meets the following requirements (defined in the Directive [i.1], article 2.2):
(a) it is uniquely linked to the signatory;
(b) it is capable of identifying the signatory;
(c) it is created using means that the signatory can maintain under his sole control, and
(d) it is linked to the data to which it relates in such a manner that any subsequent change of the data is
detectable


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_electronic_signature

https://www.electronicid.eu/en/blog/post/advanced-electronic-signature-2/en

direktiiv 1999/93
en:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31999L0093
et:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999L0093&from=EN

ETSI standard
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/319400_319499/31941102/02.01.01_60/en_31941102v020101p.pdf

Toimub laadimine

advanced electronic signature

elektrooniline direktiivallkiri, e-direktiivallkiri

olemus
TS 419221-1:
e-allkiri, mis
- vastab eurodirektiivi 1999/93/EC artiklile 2.2
- on üheselt seotud allakirjutanuga
- võimaldab tuvastada allakirjutanut
- on loodav allakirjutanu ainukontrolli all
olevate vahenditega
- seotakse allkirjastatud andmetega nii,
et nende iga muutmine on avastatav
=
an electronic signature which meets the following requirements (defined in the Directive [i.1], article 2.2):
(a) it is uniquely linked to the signatory;
(b) it is capable of identifying the signatory;
(c) it is created using means that the signatory can maintain under his sole control, and
(d) it is linked to the data to which it relates in such a manner that any subsequent change of the data is
detectable


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_electronic_signature

https://www.electronicid.eu/en/blog/post/advanced-electronic-signature-2/en

direktiiv 1999/93
en:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31999L0093
et:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999L0093&from=EN

ETSI standard
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/319400_319499/31941102/02.01.01_60/en_31941102v020101p.pdf

Palun oodake...

Tõrge

advanced electronic signature

elektrooniline direktiivallkiri, e-direktiivallkiri

olemus
TS 419221-1:
e-allkiri, mis
- vastab eurodirektiivi 1999/93/EC artiklile 2.2
- on üheselt seotud allakirjutanuga
- võimaldab tuvastada allakirjutanut
- on loodav allakirjutanu ainukontrolli all
olevate vahenditega
- seotakse allkirjastatud andmetega nii,
et nende iga muutmine on avastatav
=
an electronic signature which meets the following requirements (defined in the Directive [i.1], article 2.2):
(a) it is uniquely linked to the signatory;
(b) it is capable of identifying the signatory;
(c) it is created using means that the signatory can maintain under his sole control, and
(d) it is linked to the data to which it relates in such a manner that any subsequent change of the data is
detectable


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_electronic_signature

https://www.electronicid.eu/en/blog/post/advanced-electronic-signature-2/en

direktiiv 1999/93
en:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31999L0093
et:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999L0093&from=EN

ETSI standard
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/319400_319499/31941102/02.01.01_60/en_31941102v020101p.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!