AKIT
English Eesti

applicable tax

kohaldatav maks

olemus
ISO 22300:
riigi, osariigi, provintsi või kohaliku õiguaktiga määratleud
aktsiisimaks või muu maks toodetele
=
excise and other revenue tax on products as defined within national, state, provincial or local law