AKIT
English Eesti

adoption (1)

omaksvõtt; kasutuselevõtt (1); ülevõtt

(näiteks meetodi, standardi vms puhul)