ADR (1)

ADR

( = European agreement concerning
the international carriage of
dangerous goods by road,
Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo
Euroopa kokkulepe)

olemus
1957. a. ÜRO egiidi all sõlmitud kokkulepe:
- reguleerib ohtlike kaupade riikidevahelist vedu
- määratleb nende materjalide liigituse ja tähistuse

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/ADR_(treaty)

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2015/15contentse.html

https://www.riigiteataja.ee/akt/110062011019

ADR-klassid
adr1.png
adr2.png
adr3.png

vt ka
- GHS
- ohtlik aine
- ohtlik materjal
- ohtlik veos
- ÜRO-number

Toimub laadimine

ADR (1)

ADR

( = European agreement concerning
the international carriage of
dangerous goods by road,
Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo
Euroopa kokkulepe)

olemus
1957. a. ÜRO egiidi all sõlmitud kokkulepe:
- reguleerib ohtlike kaupade riikidevahelist vedu
- määratleb nende materjalide liigituse ja tähistuse

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/ADR_(treaty)

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2015/15contentse.html

https://www.riigiteataja.ee/akt/110062011019

ADR-klassid
adr1.png
adr2.png
adr3.png

vt ka
- GHS
- ohtlik aine
- ohtlik materjal
- ohtlik veos
- ÜRO-number

Palun oodake...

Tõrge

ADR (1)

ADR

( = European agreement concerning
the international carriage of
dangerous goods by road,
Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo
Euroopa kokkulepe)

olemus
1957. a. ÜRO egiidi all sõlmitud kokkulepe:
- reguleerib ohtlike kaupade riikidevahelist vedu
- määratleb nende materjalide liigituse ja tähistuse

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/ADR_(treaty)

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2015/15contentse.html

https://www.riigiteataja.ee/akt/110062011019

ADR-klassid
adr1.png
adr2.png
adr3.png

vt ka
- GHS
- ohtlik aine
- ohtlik materjal
- ohtlik veos
- ÜRO-number

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!