AKIT
English Eesti

hazardous material

ohtlik materjal

olemus
(1) kontekstist sõltuva ohuallikana
(2) ohtliku kauba nimetus
mõnedes maades (USA, UK, Kanada)