AKIT
English Eesti

UN number

ÜRO-number, materjalinumber

olemus
ohtlike materjalide ja kaubaartiklite identifikaator:
- neljakohaline numberkood kujul UNxxxx
- UN-koodile lisatakse ohu liigi ADR-kood(id)

rakendused
ÜRO-number võib olla
- kinnistatud ühele materjalile
---------- näiteks UN2074 on akrüülamiid
- ühine omadustelt sarnaste rühmale,
--------- näiteks UN1993 on tuleohtlik vedelik
- ohtude erinevuse tõttu erinev
---------- sama aine eri kujudel (tahke, vedel)
---------- sama aine eri kontsentratsioonidel

kooditabel
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/unrec/English/part3.pdf

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/unrec/rev19/Rev19e_Vol_I.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_UN_numbers