AKIT
English Eesti

author (3)

dokumenteerija

näiteid
ISO 5127:
isik, kes loetakse vastutajaks
dokumendi või uuringuandmete koostamise eest
=
person considered to be responsible for the creation of a document or of research data

ISO/IEC/IEEE 24765:
isik, kes kavandab või koostab kasutajadokumentatsiooni
=
person designing or developing user documentation