AKIT
English Eesti

atomicity

atomaarsus; jagamatus

olemus
(a) ACID-omadusena:
andmebaasitehingu jagamatus, st
- tehingu ühe osa nurjumine = kogu tehingu nurjumine
- andmebaasi olek tehingu nurjumisel ei muutu ja
andmete terviklus on tagatud

(b) üldises tähenduses:
operatsiooni, protsessi, objekti vms jagamatusena

vt ka
- atomaarne