AKIT
English Eesti

atomicity

atomaarsus; jagamatus

(1) ACID-omadusena: andmebaasitehingu jagamatus: tehingu mingi osa nurjumine tähendab kogu tehingu nurjumist, st andmebaasi olek jääb endiseks ja andmete terviklus on tagatud

(2) operatsiooni, protsessi, objekti vms (analoogiline) jagamatus