AKIT
English Eesti

adaptive attack

adaptiivrünne

olemus
krüptograafilise mehhanismi rünne, mis iga sammu otsustamisel arvestab eelmiste sammude tulemeid, näiteks valib sõnumeid sõltuvalt eelnevalt valitud sõnumite signatuuridest

variandid
- valitava avatekstiga adaptiivrünne
- valitava krüptogrammiga adaptiivrünne
- valitava sõnumiga adaptiivrünne