AKIT
English Eesti

adaptive attack

adaptiivrünne

olemus

(1) krüptograafilise mehhanismi rünne,
mis iga sammu otsustamisel
arvestab eelmiste tulemeid,
näiteks valib sõnumeid sõltuvalt
eelmiste sõnumite signatuuridest

näiteid
https://perso.uclouvain.be/fstandae/PUBLIS/80.pdf
https://software.imdea.org/~bkoepf/papers/ccs07.pdf

variandid
- valitava avatekstiga adaptiivrünne
- valitava krüptogrammiga adaptiivrünne
- valitava sõnumiga adaptiivrünne

(2) muu kohanduv rünne