AKIT
English Eesti

accreditation authority

akrediteerimisasutus

olemus
akrediteeriv asutus

näide
ISO 13491:
hindamisagentuuride akrediteerimise ja hindamistulemuste korratavuse tagamiseks nende töö järelevalve eest vastutav asutus

vt ka
- akrediteerimisorgan
- kinnitaja