AKIT
English Eesti

accreditation authority

akrediteerimisasutus

olemus
akrediteeriv asutus

näide
ISO 13491:
asutus, mis vastutab
hindamisagentuuride
akrediteerimise ja järelevalve eest,
hindamistulemuste korratavuse tagamiseks

vt ka
- akrediteerimisorgan
- kinnitaja