AKIT
English Eesti

accreditation authority

akrediteerimisasutus

ISO 13491: hindamisagentuuride akrediteerimise ja hindamistulemuste korratavuse tagamiseks nende töö järelevalve eest vastutav asutus