AKIT
English Eesti

evaluation agency (1)

hindamisagentuur

olemus
sõltub kontekstist

näide
ISO 13491:
kavandamis-, valmistus- ja spondeerimisolemite
usaldusalune organisatsioon,
hindab turvalist krüptovahendit
erioskuste ja -vahenditega,
kooskõlas standardiga ISO 13491

vt ka
- akrediteeritud hindamisagentuur
- hindamisorgan