AKIT
English Eesti

associativity

assotsiatiivsus

olemus
binaartehte (näiteks korrutamise)
korral kehtiv samasus a(bc) = (ab)c

vt ka
- assotsiatiivne binaartehe