AKIT
English Eesti

associativity

assotsiatiivsus

ühe binaartehte (näiteks korrutamise) korral kehtiv samasus kujul
a(bc) = (ab)c