AKIT
English Eesti

associativity

assotsiatiivsus

olemus
ühe binaartehte (näiteks korrutamise) korral kehtiv samasus a(bc) = (ab)c

vt ka
- assotsiatiivne binaartehe