AKIT
English Eesti

identity (3)

samasus

olemus
algebralises struktuuris kehtiv võrdus
u(x1, x2,...) = v(x1, x2,...),
kus u ja v on selle algebralise struktuuri tehete abil koostatud avaldised

näiteid
- assotsiatiivsus a(bc) = (ab)c
- distributiivsus a(b+c) = ab+ac

ülevaateid
https://kids.kiddle.co/Identity_(mathematics)

https://en.wikipedia.org/wiki/Identity_(mathematics)

https://byjus.com/maths/algebraic-identities/

vt ka
- dekrüpteerimissamasus
- isikusamasus
- samasussertfikaat