AKIT
English Eesti

alphabet (1)

tähestik

olemus
keele kõigi tähtede normjärjestatud kogum
=
a standardized set of basic written symbols or graphemes that represent the phonemes of certain spoken languages

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Alphabet

vt ka
- alfabeet
- märgistik
- rahvusvaheline foneetikatähestik
- rahvusvaheline raadiotähestik