AKIT
English Eesti

alphabet (2)

alfabeet

olemus
ISO/IEC 2382:
kokkulepitult järjestatud märgistik
näiteks loomuliku keele tähestik,
mis koosneb tähtedest, võimalike diakriitikutega