AKIT
English Eesti

access period

pääsuperiood

olemus
pääsuõiguste kehtimise ajavahemik,
harilikult regulaarne,
kellaaegade ja/või nädalapäevadena