AKIT
English Eesti

access period

pääsuperiood

pääsuõiguste kehtimise ajavahemik; harilikult regulaarne, määratud kellaaegade ja/või nädalapäevadena