AKIT
English Eesti

access period

pääsuperiood

olemus
pääsuõiguste kehtimise ajavahemik,
harilikult regulaarne,
kellaaegade ja/või nädalapäevadena

ISO/IEC 2382:
ajavahemik, mille kestel kehtivad
spetsifitseeritud pääsuõigused
=
period of time during which specified access rights prevail