AKIT
English Eesti

accuracy

täpsus (1)

olemus

(1a) veatus; õigsus

(1b) veatuse kvalitatiivne hinnang (kõrge hinnang vastab väikesele veale, ISO/IEC 2382, ISO/IEC/IEEE 24765 jm)

(1c) vea kvantitatiivne mõõt (ISO/IEC/IEEE 24765 jm) , eelistatavalt väljendatuna suhtelise vea funktsioonina (mõõdu suur väärtus vastab väikesele veale), sealhulgas

ISO/IEC Guide 99, ISO/IEC 18014 jm: mõõtetulemi ja mõõdetava suuruse tegeliku väärtuse ühtivuse lähedus; tavaliselt iseloomustatakse mõõdetud väärtuse summaarse määramatusega

ISO/IEC 10967 jm: tegeliku matemaatilise tulemi ja arvutatud tulemi vaheline lähedus

ISO 20252 jm: parameetri hinnangu ja tegeliku väärtuse vahelise läheduse määr

ISO 9488 jm: mõõtevahendi või mõõtemeetodi võime anda tegelikule lähedasi väärtusi

ISO 24512 jm: mõõdetud väärtuse ja aktsepteeritava võrdlusväärtuse vahe

vt ka
- andmete täpsus
- lihttäpsusega
- mitmekordse täpsusega
- täpsus (2); esitustäpsus
- topelttäpsusega
- ühitustäpsus