AKIT
English Eesti

accuracy

täpsus (1)

olemus
(1a) veatus; õigsus

(1b) veatuse kvalitatiivne hinnang
ISO/IEC 2382, ISO/IEC/IEEE 24765 jm:
- suur täpsus vastab väikesele veale

(1c) vea kvantitatiivne mõõt
ISO/IEC/IEEE 24765 jm:
- eelistatavalt: suhtelise vea funktsioonina
- mõõdu suur väärtus vastab väikesele veale

ISO/IEC Guide 99, ISO/IEC 18014 jm:
- mõõtetulemi ja tegeliku väärtuse lähedus
- tavaliselt: mõõdetud väärtuse
summaarne määramatus

ISO/IEC 10967 jm:
tegeliku matemaatilise tulemi
ja arvutatud tulemi lähedus

ISO 20252 jm:
parameetri hinnangu ja
tegeliku väärtuse läheduse määr

ISO 9488 jm:
mõõtevahendi või mõõtemeetodi võime
anda tegelikule lähedasi väärtusi

ISO 24512 jm:
mõõdetud väärtuse ja
aktsepteeritava võrdlusväärtuse vahe

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Accuracy_and_precision

http://www.basicknowledge101.com/pdf/literacy/Accuracy%20and%20precision.pdf

https://web.stanford.edu/class/engr1n/Precision_E1.pdf

http://web.tecnico.ulisboa.pt/mcasquilho/acad/errors/ftp/udel.edu_pchem_C446_error.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=5APhVxCEPFs

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED502868.pdf

vt ka
- andmete täpsus
- lihttäpsusega
- mitmekordse täpsusega
- täpsus (2); esitustäpsus
- topelttäpsusega
- ühitustäpsus