AKIT
English Eesti

accuracy

täpsus (1)

olemus

(1a) veatus; õigsus

(1b) veatuse kvalitatiivne hinnang
ISO/IEC 2382, ISO/IEC/IEEE 24765 jm:
- kõrge hinnang vastab väikesele veale,

(1c) vea kvantitatiivne mõõt
ISO/IEC/IEEE 24765 jm:
- eelistatavalt suhtelise vea funktsioonina
- mõõdu suur väärtus vastab väikesele veale

ISO/IEC Guide 99, ISO/IEC 18014 jm:
- mõõtetulemi ja suuruse tegeliku väärtuse lähedus
- tavaliselt iseloomustatakse mõõdetud väärtuse summaarse määramatusega

ISO/IEC 10967 jm:
tegeliku matemaatilise tulemi ja arvutatud tulemi lähedus

ISO 20252 jm:
parameetri hinnangu ja tegeliku väärtuse läheduse määr

ISO 9488 jm:
mõõtevahendi või mõõtemeetodi võime anda tegelikule lähedasi väärtusi

ISO 24512 jm:
mõõdetud väärtuse ja aktsepteeritava võrdlusväärtuse vahe

ülevaateid
http://www.npl.co.uk/upload/pdf/Accuracy%20and%20Precision.pdf

https://www.slideshare.net/AbbieMahinay/accuracy-and-precision-25995858

http://www.webassign.net/userimages/fgdennis@waynecc/lab_app_accuracy.pdf

http://www.basicknowledge101.com/pdf/literacy/Accuracy%20and%20precision.pdf

https://web.stanford.edu/class/engr1n/Precision_E1.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=5APhVxCEPFs

vt ka
- andmete täpsus
- lihttäpsusega
- mitmekordse täpsusega
- täpsus (2); esitustäpsus
- topelttäpsusega
- ühitustäpsus