AKIT
English Eesti

single-precision

lihttäpsusega

nõutava esitustäpsuse saamiseks ainult üht arvutisõna kasutav