AKIT
English Eesti

precision

täpsus (2); esitustäpsus

olemus
(a) täpsus
ISO/IEC 2382:
väga lähedaste väärtuste
eristusvõime mõõt:
- neljakohaline arv on
kuuekohalisest vähem täpne
- mõistlikult arvutatud
neljakohaline arv
võib olla täpsem kui
ebamõistlikult arvutatud kuuekohaline

ISO 3534 jt:
määratud tingimustel saadud
sõltumatute testimis- või
mõõtmistulemite
ühtuvuse määr

https://en.wikipedia.org/wiki/Accuracy_and_precision
https://en.wikipedia.org/wiki/Precision_(statistics)

(b) esitustäpsus
ISO/IEC/IEEE 60599:
- mingi vorminguga võimaldatav
maksimaalne tüvenumbrite arv või
- tulemuse ümardamisega
saadav numbrikohtade arv

https://en.wikipedia.org/wiki/Precision_(computer_science)
https://en.wikipedia.org/wiki/Significant_figures

vt ka
- andmete täpsus
- lihttäpsusega
- mitmekordse täpsusega
- täpsus (1)
- topelttäpsusega
- ühitustäpsus