AKIT
English Eesti

arity

aarsus

olemus
(a) tehte või operatsiooni operandide arv
(b) funktsiooni või operaatori argumentide arv

näiteid
- nullaarne:
------ määrab konstandi
- unaarne:
------ absoluutväärtuse võtmine
------ astmefunktsioon
------ faktoriaal
- binaarne:
------ aritmeetiline korrutamine
------ loogiline korrutamine
- ternaarne:
------ vektorite segakorrutis
------ tingimussiire

vt ka
seletus artiklis tehe