AKIT
English Eesti

arity

(arity of an operation)

aarsus

olemus
tehte või operatsiooni operandide arv, funktsiooni või operaatori argumentide arv

näiteid
- nullaarne: määrab konstandi
- unaarne: absoluutväärtuse võtmine, astmefunktsioon, faktoriaal
- binaarne: aritmeetiline või loogiline korrutamine
- ternaarne: vektorite segakorrutis, tingimussiire

vt ka
seletus artiklis tehe