AKIT
English Eesti

accreditation (2)

akrediteerimine

olemus
ametlike volituste andmine, sealhulgas
- näiteks
------ diplomaatidele
------ audiitoritele
------ sertifitseerijatele,
------ haridusasutustele
------ erialaspetsiifilistele asutustele ja isikutele
- tõendades nende
------ pädevust,
------ võimu ja/või
------ usaldatavust

näiteid
ISO/IEC 17000:
vastavuse hindamise organi pädevust
vastavuse hindamise ülesannete täitmiseks
formaalselt tõendav atesteerimine kolmandalt poolelt

https://www.slideshare.net/AHMEDZINHOM/accreditation-52670946

https://www.slideshare.net/totaessam921/accredation2

http://www.european-accreditation.org/

vt ka
- akrediteerimisasutus
- akrediteerimisorgan
- akrediteeritud hindamisagentuur
- ametlik kinnitamine