AKIT
English Eesti

accreditation (2)

akrediteerimine

olemus
ametlike volituste andmine, sealhulgas pädevuse, võimu ja/või usaldatavuse tõendamise teel (diplomaatidele, audiitoritele sertifitseerijatele, haridusasutustele, mitmesugustele erialaspetsiifilistele asutustele ja isikutele), sealhulgas

ISO/IEC 17000: vastavuse hindamise organi pädevust vastavuse hindamise ülesannete täitmiseks formaalselt tõendav kolmandapoolne atesteerimine

vt ka
http://www.european-accreditation.org/