AKIT
English Eesti

accreditation (1)

ametlik kinnitamine

olemus
Merriam-Webster:
1b: to recognize or vouch for as conforming with a standard
The program was accredited by the American Dental Association.


näiteid
- formaalse loa andmine mingi vahendi kasutuselevõtuks
- isiku mingiks tööks volitamise formaalne protseduur
- jääkriski formaalne aktsepteerimine

vt ka
- akrediteerimine
- kinnitaja