AKIT
English Eesti

adverse action (1)

kahjulik toiming

olemus
mingit vara ohustav või kahjustav toiming

CC: ohuagendi toiming mingi vara suhtes