AKIT
English Eesti

adverse action (1)

kahjulik toiming

mingit vara ohustav toiming

CC: ohuagendi toiming mingi vara suhtes