AKIT
English Eesti

adverse action (1)

kahjulik toiming

olemus
mingit vara ohustav või kahjustav toiming

ISO/IEC 15408, CC:
ohuagendi toiming mingi vara suhtes
=
actions performed by a threat agent on an asset