AKIT
English Eesti

apply (2)

kohaldama

näiteks
seadust, standardit, sätet