AKIT
English Eesti

AIN

AIN

( < agency internet, "agentuuri võrgustik")

olemus
üks CIA arvutivõrke:
turvamääranguta teabe vahetuseks,
sealhulgas Intellipedia kasutamiseks
=
CIA 's unclassified computer network

vt ka
- riigivõrk