AKIT
English Eesti

attestation of competence

pädevuskinnitus

olemus
ametikohal töötamiseks vajalike teadmiste, oskuste ja vilumuste kinnitus