AKIT
English Eesti

audit activity

audititoiming

olemus
ISO/IEC 27034, infoturbe kontekstis:
auditiprotsssi toiming
toetavate asitõendite uurimiseks,
eesmärgiga saada kinnitus sellele, et
rakenduse turvameede on õigesti teostatud ja verifitseeritud ning et oodatavad tulemid saadi