AKIT
English Eesti

authorization (2)

autoriseerimine

Õ:pole põhjust seda sõna kasutada volitamise tähenduses

olemus
autoripoolne heakskiit,
näiteks teose uustrüki, tõlke või refereerimise puhul

näide
raamat "UMLi kontsentraat" on
raamatu "UML Distilled" autoriseeritud tõlge

vt ka
- volitamine