AKIT
English Eesti

attestation of professional qualifications

kutsekvalifikatsiooni tõendamine

kutse- ja erialase pädevuse taseme hindamine