AKIT
English Eesti

application firewall

rakendustulemüür

olemus
tavaliste tulemüüride edasiarendus:
- reguleerib võrguliiklust suvalises OSI kihis,
kuni rakenduskihini
- võimaldab poliitikapõhiselt reguleerida
rakenduse või teenuse
sisend- ja väljundandmeid
ja/või juurdepääsu

näiteid
https://www.slideshare.net/ChandrapalBN/web-application-firewall-64097638

https://github.com/matrix-ac/LAF

https://support.apple.com/en-ie/HT201642

https://owasp.org/www-pdf-archive/Intro-WebApplicationFirewalls.pdf

vt ka
- veebitulemüür